Machten en wortels > Totaalbeeld
12345678Totaalbeeld

Testen

Opgave 7

Bereken (gebruik alleen waar nodig je rekenmachine om het antwoord in twee decimalen nauwkeurig te geven):

a

7 2

b

1,5 2

c

( 2 5 ) 2

d

6,25

e

4 81

f

1 9 16

g

70

h

( 3 6 ) 2

Opgave 8

Rechthoek A B C D is opgebouwd uit zes vierkanten die elk een oppervlakte van 2 hebben.

a

Bereken de exacte omtrek van rechthoek A B C D .

b

De oppervlakte van de rechthoek kun je op twee manieren berekenen, namelijk door de oppervlaktes van de afzonderlijke vierkanten op te tellen en door twee verschillende zijden te vermenigvuldigen. Laat zien dat je in beide gevallen dezelfde oppervlakte krijgt.

Opgave 9
a

Je hebt een kubus met ribben van 2,5 cm. Hoe groot is de inhoud van de kubus?

b

Je hebt een kubus met een inhoud van 40 cm3. Tussen welke twee opeenvolgende gehele getallen ligt de lengte van een ribbe?

c

Je hebt een kubus met een inhoud van 40 cm3. Geef de exacte lengte van elke ribbe van deze kubus en benader deze lengte in drie decimalen nauwkeurig?

Opgave 10

Maak de volgende berekeningen, geef steeds exacte antwoorden.

a

7 4

b

5 0

c

( 2 3 ) 4

d

1,6 3

e

2 2 2 + 17

f

( 75 + 3 ) 2

g

6 3 2 6 - 3 2

h

5 1 + 25 / 25 - 5

Opgave 12

Schrijf als macht van 7:

a

7 7 140

b

7 141 / 7 15

c

( 7 70 ) 7

d

7 5 + 42 7 4

e

3 7 115 1029

f

8 7 200 7 201 + 7 200

Opgave 12

In Australië woonden in 2001 ongeveer 16,6 miljoen mensen. Het nationaal inkomen van Australië bedroeg in dat jaar ongeveer € 270580000000,=.

a

Schrijf beide getallen in de wetenschappelijke notatie.

b

Bereken het gemiddeld inkomen van een inwoners van Australië.

De landoppervlakte van Australië bedraagt ongeveer 7,7 10 6 km2.

c

Hoeveel grond heeft een Australiër gemiddeld tot zijn beschikking?

Opgave 14

Gegeven zijn de volgende getallen: 8, - 0,35, 17 , - 4 , 1 3 7 , 0,25 , 6,1 3 _ en 12 3 .

Maak een overzicht van de verschillende soorten getallen zoals dat hiernaast en plaats de gegeven getallen er in.

verder | terug