Differentiëren > Verandering
123456Verandering

Testen

Opgave T1

Gegeven de functie . Bereken het differentiequotiënt op het interval .

Opgave T2

Bekijk het verloop van de temperatuur op een mooie dag in mei.

a

Bepaal de gemiddelde temperatuurverandering per uur op de intervallen , en . Rond af op één decimaal nauwkeurig.

b

Schat de momentane temperatuurverandering om 8:00 uur.

Opgave T3

Gegeven is de functie .

a

Bereken het differentiaalquotiënt voor .

b

Stel een vergelijking op voor de raaklijn aan de grafiek in het punt .

c

Er is een punt op de grafiek waarin de helling van de raaklijn precies het tegenovergestelde is van die bij b. Welk punt is dat? Licht je antwoord toe.

d

In welk punt van de grafiek is de helling ?

verder | terug