Differentiëren > Verandering
123456Verandering

Testen

Opgave T1

Gegeven de functie `f(x)=0,5 x^4` . Bereken het differentiequotiënt op het interval `[1 , 3]` .

Opgave T2

Bekijk het verloop van de temperatuur op een mooie dag in mei.

a

Bepaal de gemiddelde temperatuurverandering per uur op de intervallen `[2, 6]` , `[6, 17]` en `[17, 20]` . Rond af op één decimaal nauwkeurig.

b

Schat de momentane temperatuurverandering om 8:00 uur.

Opgave T3

Gegeven is de functie `f(x)=0,6 x^2+1` .

a

Bereken het differentiaalquotiënt voor `x=2` .

b

Stel een vergelijking op voor de raaklijn aan de grafiek in het punt `(2 ; 3,4 )` .

c

Er is een punt op de grafiek waarin de helling van de raaklijn precies het tegenovergestelde is van die bij b. Welk punt is dat? Licht je antwoord toe.

d

In welk punt van de grafiek is de helling `0` ?

verder | terug