Differentiëren > Verandering
123456Verandering

Toepassen

Opgave A1Temperatuurverloop in een broeikas
Temperatuurverloop in een broeikas

Het temperatuurverloop in een broeikas is in bijgaande figuur weergegeven.
De temperatuur in graden Celsius is een functie van de tijd in uur.

a

Bereken de gemiddelde snelheid (in °C/uur) waarmee de temperatuur op het tijdsinterval is toegenomen.

b

Bepaal grafisch het moment van de dag () waarop de temperatuur het snelst toenam.
Anders geformuleerd: wanneer is maximaal?

c

Bepaal zo nauwkeurig mogelijk de snelheid (in °C/uur) waarmee op het tijdstip () de temperatuur toenam.

d

Veronderstel dat de snelheid waarmee de temperatuur op () toeneemt vanaf datzelfde moment plotseling dezelfde zou blijven; hoe zou het temperatuurverloop er dan uitzien?

e

Op welke tijdstippen is ?

f

Op welk interval is het grootst?

Opgave A2Valhelm hoofdzaak?
Valhelm hoofdzaak?

Waarom is het dragen van een veiligheidshelm belangrijk? Zo vaak stoot je je hoofd toch niet? Neem bijvoorbeeld een vallende baksteen. Deze valt loodrecht naar beneden. Voor de afgelegde weg (in meter) geldt de formule , waarin de tijd in seconden is, tenminste zolang de steen nog aan het vallen is en niet op de grond terecht is gekomen.

a

Bereken de afgelegde weg na seconden vallen.

b

Bereken de gemiddelde snelheid van de steen gedurende die seconden.

c

Bereken de snelheid van de steen na precies seconden.

d

Reken die snelheid na s om naar gehele km/h. Is het dragen van een helm nuttig?

verder | terug