Differentiëren > Verandering
123456Verandering

Verkennen

Opgave V1

Zie bijgaande figuur. Op bevindt Eva zich op m afstand van de oorsprong bij . Ze loopt met een constante snelheid van m/s richting de boom.

a

Teken het plaats-tijd diagram.

b

Hoe groot is de helling van jouw getekende lijn?
Wat is de betekenis van die helling?

c

Stel dat Eva naar de boom loopt met een constante snelheid die kleiner is dan m/s. Het plaats-tijd diagram is dan weer een lijn. Is de helling van deze lijn steiler of minder steil dan die van de lijn in onderdeel b.?

verder | terug