Differentiëren > Verandering
123456Verandering

Toepassen

Opgave A1Gemiddelde snelheid van een trein
Gemiddelde snelheid van een trein

In de figuur zijn de plaats-tijd grafieken van trein en trein weergegeven. De afgelegde weg is een functie van de tijd .

a

Hoe groot is de gemiddelde snelheid van trein en trein op tijdsinterval ? Rond je antwoord af op hele km/h.

b

Beschrijf de snelheid van trein en die van trein .

c

Welke trein is de stoptrein? Licht je antwoord toe.

d

Op welk moment hebben trein en trein dezelfde snelheid?
Waarom is is dit niet in het snijpunt van beide grafieken?

Opgave A2Temperatuurverloop in een broeikas
Temperatuurverloop in een broeikas

Het temperatuurverloop in een broeikas is in bijgaande figuur weergegeven.
De temperatuur in graden Celsius is een functie van de tijd in uur.

a

Bereken de gemiddelde snelheid (in °C/uur) waarmee de temperatuur op het tijdsinterval is toegenomen.

b

Bepaal grafisch het moment van de dag () waarop de temperatuur het snelst toenam.
Anders geformuleerd: wanneer is maximaal?

c

Bepaal zo nauwkeurig mogelijk de snelheid (in °C/uur) waarmee op het tijdstip () de temperatuur toenam.

d

Veronderstel dat de snelheid waarmee de temperatuur op () toeneemt vanaf datzelfde moment plotseling dezelfde zou blijven; hoe zou het temperatuurverloop er dan uitzien?

e

Op welke tijdstippen is ?

f

Op welk interval is het grootst?

Opgave A3Vallen vanaf een rots
Vallen vanaf een rots

Een steen valt van een loodrechte rotswand meter naar beneden. Voor de afgelegde weg (in meter) geldt de formule , waarin de tijd in seconden is, tenminste zolang de steen nog aan het vallen is en niet op de grond terecht is gekomen.

a

Bereken de gemiddelde snelheid van de steen gedurende de eerste vijf seconden.

b

Bereken de snelheid van de steen na precies vijf seconden.

c

Bereken de snelheid waarmee de steen op de grond terechtkomt.

verder | terug