Differentiëren > Het begrip afgeleide
123456Het begrip afgeleide

Toepassen

Als een voorwerp van niet al te grote hoogte naar beneden (richting aarde) valt, dan geldt voor de afgelegde weg `s` de formule:

`s(t) = 1/2 g t^2`

Hierin is:

  • `s` de afgelegde weg in m

  • `t` de tijd in seconde

  • `g ~~ 9,8` m/s2 de gravitatieconstante

De luchtweerstand wordt dan buiten beschouwing gelaten.

Opgave A1

Bekijk de algemene formule van de afgelegde weg van een (van niet al te grote hoogte) vallend voorwerp.

a

Bereken de snelheid van de steen na precies vijf seconden. Gebruik het differentiequotiënt op `[t, t+h]` .

b

Stel een formule op voor de snelheid waarmee de steen valt.

c

Controleer je antwoord bij a met de formule bij b.

Opgave A2

Voor een voorwerp dat je van `500` m hoogte laat vallen geldt `h(t) = 500 - 4,9t^2` , waarin `h` de hoogte (in m) boven de grond en `t` de tijd in seconden is.

Met welke snelheid komt zo'n voorwerp op de grond?

verder | terug