Differentiëren > Het begrip afgeleide
123456Het begrip afgeleide

Testen

Opgave T1

Bekijk de grafiek van de functie `f(x)=1,5 x^2+4` op het interval `[text(-)2 , 4 ]` .

a

Bereken de gemiddelde verandering van `f(x)` op dit interval.

b

Stel een functievoorschrift op voor de afgeleide `f'(x)` .

c

Bereken de veranderingssnelheid van `f(x)` voor `x=2` .

d

Stel een vergelijking op van de raaklijn aan de grafiek van `f` voor `x=2` .

Opgave T2

Voor een bepaalde autofabrikant geldt voor de totale opbrengst `TO` van de verkoop : `TO =900 q-60 q^2` waarin `TO` wordt uitgedrukt in duizenden euro's en `q` de geplande productieomvang in honderdtallen per jaar voorstelt. Er wordt van uit gegaan dat alle geproduceerde auto’s ook worden verkocht.

a

Maak een grafiek van de afgeleide van deze opbrengstfunctie.

b

Welke betekenis heeft `TO'(5 )` voor de opbrengstfunctie?

c

De autofabrikant wil onderzoeken hoe groot zijn productieomvang moet zijn om een maximale opbrengst te krijgen. Bereken deze productieomvang met behulp van de afgeleide functie die je bij a heb gevonden.

verder | terug