Differentiëren > Differentiëren
123456Differentiëren

Verkennen

Opgave V1

Je weet dat bij functie `f` een afgeleide functie is te maken door

`(Delta y)/(Delta x) = (f(x+h)-f(x))/h`

te herleiden, dan `h rarr 0` te nemen en te bekijken of daar iets uitkomt dat allen van `h` afhangt.

a

Laat zien, dat `f(x) = x^2` dan `f'(x)=2x` als afgeleide heeft.

b

Welke betekenis heeft deze afgeleide functie?

c

Laat zien, dat bij `f(x) = x^3` hoort `f'(x)=3x^2` .

d

Welke afgeleide zal `f(x) = x^4` hebben? Ontdek je regelmaat?

verder | terug