Differentiëren > Differentiëren
123456Differentiëren

Testen

Opgave T1

Bepaal bij elk van deze functies de afgeleide.

a

b

c

d

Opgave T2

Gegeven is de functie .

Bereken de extremen met behulp van differentiëren.

Opgave T3

Dit is (een deel van) de grafiek van de functie .

a

Bereken het hellingsgetal van deze functie in het punt met behulp van de afgeleide.

b

Stel een vergelijking op van de raaklijn aan de grafiek van in het punt .

c

Er zijn twee punten op de grafiek van waarin de richtingscoëfficiënt van de raaklijn gelijk is aan . Welke twee punten zijn dat?

verder | terug