Differentiëren > Differentiëren
123456Differentiëren

Testen

Opgave T1

Bepaal bij elk van deze functies de afgeleide.

a

`f(x)=x^6+8 x-12`

b

`g(x)=3 x^4-1/5x^2`

c

`h(x)=x(x^2-2 x)`

d

`k(x)= sqrt(x) - 2/(x^2)`

Opgave T2

Gegeven is de functie `f(x)=4 x^5-80000 x^2+2557` .

Bereken de extremen met behulp van differentiëren.

Opgave T3

Dit is (een deel van) de grafiek van de functie `f(x)=text(-)x^3+3 x^2+9 x` .

a

Bereken het hellingsgetal van deze functie in het punt `(0 , 0 )` met behulp van de afgeleide.

b

Stel een vergelijking op van de raaklijn aan de grafiek van `f` in het punt `(0 ,0 )` .

c

Er zijn twee punten op de grafiek van `f` waarin de richtingscoëfficiënt van de raaklijn gelijk is aan `0` . Welke twee punten zijn dat?

verder | terug