Differentiëren > De kettingregel
123456De kettingregel

Voorbeeld 1

Differentieer de functie `f(x)= (1-2x)^4` .

> antwoord

Dit is een samengestelde functie `f(x)=f(g(x))` .

Schrijf `g(x)=1-2x=u` en `f(u)=u^4` .

  • `f'(u)=4u^3`

  • `g'(x)=text(-)2`

`f'(x)=f'(u)*g'(x)=4u^3*text(-)2 = text(-)8(1-2x)^3`

Dus `f'(x) = text(-)8(1-2x)^3` .

Opgave 5

Gegeven is de functie: `f(x)= (3x - 1) ^8`

a

Neem `g(x)=3x-1=u` . Functie `f` heeft de vorm `f(u)` . Schrijf de voorschriften van `f` en `g` op.

b

Laat zien dat `f'(x)= 24 (3x-1) ^7` .

Opgave 6

Gegeven zijn de functies: `f(u)= sqrt(u)` en `u = g(x) = x^2 + x`

a

Schrijf het functievoorschrift op van `f(g(x))` .

b

Bepaal de afgeleide van `f(x)` .

verder | terug