Differentiëren > De kettingregel
123456De kettingregel

Voorbeeld 2

Differentieer de functie .

> antwoord

Neem en . Dan is

En dus is .

Opgave 7

Gegeven is de functie door .

a

Bepaal de afgeleide van .

b

Stel een vergelijking op van de raaklijn aan de grafiek van voor .

b

Toon aan dat een maximum heeft voor en bereken dit maximum.

verder | terug