Differentiëren > De kettingregel
123456De kettingregel

Voorbeeld 2

Differentieer de functie `f(x) = 3/((1-x)^2)` .

> antwoord

Neem `u = g(x) = 1-x` en `f(u) = 1/(u^2) = u^(text(-)2)` . Dan is

  • `f'(u) = text(-)2u^(text(-)3)`

  • `g'(x) = text(-)1`

En dus is `f'(x) = f'(u)*g'(x) = text(-)2u^(text(-)3) * text(-)1 = 2/((1-x)^3)` .

Opgave 7

Gegeven is de functie `f` door `f(x) = 4/(x^2+3)` .

a

Bepaal de afgeleide van `f` .

b

Stel een vergelijking op van de raaklijn aan de grafiek van `f` voor `x=1` .

b

Toon aan dat `f` een maximum heeft voor `x=0` en bereken dit maximum.

verder | terug