Differentiëren > De kettingregel
123456De kettingregel

Uitleg

Door de functie om te schrijven naar kun je met behulp van de algemene machtsregel deze functie differentiëren:

Het domein van functie is . Maar bij de afgeleide is geen toegelaten waarde. De grafiek heeft voor een verticale raaklijn. Zo'n raaklijn heeft geen richtingscoëfficiënt.

De functie kun je herleiden naar .
Je kunt hier geen haakjes wegwerken. Wel kun je de functie als kettingfunctie beschouwen en met de kettingregel differentiëren.

Schrijf en , dan is

Dus

Opgave 3

Gegeven is de functie .

Noem , dan is .

a

Schrijf functie als een machtsfunctie en differentieer de functie.

b

Functie is een kettingfunctie. Differentieer de functie.

Opgave 4

Gegeven is de functie .

a

Neem , schrijf het functievoorschrift op van en differentieer deze functie.

b

Differentieer .

verder | terug