Differentiëren > De product- en de quotiëntregel
123456De product- en de quotiëntregel

Voorbeeld 1

Differentieer de functie: .

> antwoord

Deze functie is het product van:

  • waarvoor geldt:

  • waarvoor geldt:

De afgeleide van vind je door de productregel toe te passen:

Je kunt ook eerst de haakjes van functie wegwerken en zonder productregel differentiëren.

Opgave 5

Bekijk de functie die in Voorbeeld 1 is gegeven.

a

Probeer eerst zelf de afgeleide te vinden met behulp van de productregel.

b

Bepaal de afgeleide van ook door eerst de haakjes weg te werken.
Laat zien, dat je hetzelfde krijgt als bij a en in het voorbeeld.

c

Stel een vergelijking op van de raaklijn aan de grafiek van voor .

Opgave 6

Bepaal met de productregel de afgeleide van:

a

a

verder | terug