Differentiëren > De product- en de quotiëntregel
123456De product- en de quotiëntregel

Voorbeeld 2

Gegeven is de functie:
Stel met behulp van differentiëren de vergelijking van de raaklijn op aan de grafiek in het punt .

> antwoord

De afgeleide vind je met behulp van de productregel en de kettingregel:

Omdat je hier alleen moet invullen, is verder herleiden niet nodig: .

De vergelijking van de raaklijn aan de grafiek in is: .

Opgave 7

Gegeven is functie . Stel met behulp van differentiëren de vergelijking van de raaklijn aan de grafiek in het punt op.

verder | terug