Differentiëren > De product- en de quotiëntregel
123456De product- en de quotiëntregel

Voorbeeld 2

Gegeven is de functie: `f(x)=xsqrt( 1 + 2x )`
Stel met behulp van differentiëren de vergelijking van de raaklijn op aan de grafiek in het punt `(0, 0)` .

> antwoord

De afgeleide vind je met behulp van de productregel en de kettingregel:

`f(x)=x* (1 + 2x) ^ (1/2)`

`f'(x)=1 * (1 + 2x) ^ (1/2) + x*1/2 (1 + 2x) ^ (text(-)1/2) *2`

Omdat je hier alleen `x=0` moet invullen, is verder herleiden niet nodig: `f'(0)=1` .

De vergelijking van de raaklijn aan de grafiek in `(0, 0)` is: `y=x` .

Opgave 7

Gegeven is functie `f(x)=2xsqrt(3x+4)` . Stel met behulp van differentiëren de vergelijking van de raaklijn aan de grafiek in het punt `(0, 0)` op.

verder | terug