Differentiëren > De product- en de quotiëntregel
123456De product- en de quotiëntregel

Voorbeeld 3

Bekijk de grafiek van .
Er zijn twee extremen. Bereken die met behulp van de afgeleide van .

> antwoord

De afgeleide is: .

Los de vergelijking op. Een breuk kan alleen op uitkomen als de teller is (en de noemer niet).

Dit betekent dat .
De oplossing van deze vergelijking is: (de noemer wordt bij die waarden niet ).

De extremen zijn: max. en min.

Opgave 8

Gegeven is de functie:

a

Bereken de extremen van met behulp van differentiëren. Geef benaderingen in twee decimalen.

b

Stel een vergelijking op van de raaklijn aan de grafiek van voor .

verder | terug