Differentiëren > De product- en de quotiëntregel
123456De product- en de quotiëntregel

Uitleg

Als de lengte en de breedte van een rechthoek functies van `x` zijn, dan is de oppervlakte `A` een productfunctie in `x` : `A(x)=f(x)*g(x)`
Verander de oppervlakte van deze rechthoek door `x` te laten toenemen tot `x+h` . De nieuwe oppervlakte is:
`A(x+h)=f(x+h)*g(x+h)`

De toename van `A(x)` bestaat uit drie rechthoekjes:

  • een rechthoekje met een oppervlakte van `f(x)*(g(x+h)-g(x))`

  • een rechthoekje met een oppervlakte van `g(x)*(f(x+h)-f(x))`

  • een klein vierkantje met een oppervlakte die `0` wordt als `h rarr 0`

Deel je die toename door `h` , dan geldt als `h rarr 0` :
`(A(x+h)-A(x)) /h≈f(x)* (g(x+h)-g(x)) /h+g(x)* (f(x+h)-f(x)) /h + 0`

En voor `h rarr 0` is dit:
`A'(x)=f(x)*g'(x)+g(x)*f'(x)`
Dit is de productregel, een differentieerregel om de afgeleide van een productfunctie te bepalen.

Opgave 1

Gegeven zijn de functies: `f(x)=x^2` en `g(x)=x^5`

a

Schrijf de productfunctie `P(x)` van deze twee functies zo kort mogelijk.

b

Bepaal `P'(x)` .

c

Ga na dat `P'(x)=f(x)*g'(x)+f'(x)*g(x)` .

De functie `A(x)=6x^2(x^3-5x)` kun je opvatten als een productfunctie van `f` en `g` .

d

Bepaal de afgeleide van `A` met behulp van de productregel.
Is de productregel hier noodzakelijk?

Opgave 2

Gegeven is de functie: `h(x)=(3x-2)*sqrt(x)`

a

Je kunt functie `h` zien als het product van twee functies. Welke twee?

b

Bepaal `h'(x)` met behulp van de productregel.

verder | terug