Differentiëren > De product- en de quotiëntregel
123456De product- en de quotiëntregel

Verkennen

Opgave V1

Gegeven de functies en .

Bekijk eerst de functie .

a

Laat zien dat .

Bekijk nu .

b

Laat zien dat je niet de afgeleide van deze functie kunt bepalen door de afgeleide van de teller te delen door de afgeleide van de noemer.

c

Wat betekent dit voor het differentiëren van functies die bestaan uit het product of het quotiënt van twee functies?

verder | terug