Differentiëren > De product- en de quotiëntregel
123456De product- en de quotiëntregel

Testen

Opgave T1

Bepaal de afgeleide van de volgende functies:

a

b

Opgave T2

Differentieer de volgende functies.

a

b

Opgave T3

Dit is een deel van de grafiek van .

a

Bereken exact de twee extremen van functie .

b

Bepaal de grootste waarde die de richtingscoëfficiënt van een raaklijn in een punt van de grafiek van kan hebben.

verder | terug