Differentiëren > De product- en de quotiëntregel
123456De product- en de quotiëntregel

Testen

Opgave T1

Bepaal de afgeleide van de volgende functies:

a

`f(x)=6 x (1 + 2x) ^3`

b

`H(t)=t*sqrt(1 - t^2)`

Opgave T2

Differentieer de volgende functies.

a

`f(x)= (2 x+5) / (1 -x)`

b

`H(t)=1/ (1 + t^2)`

Opgave T3

Dit is een deel van de grafiek van `f(x)= (10 x) / (0,5 x^2+1)` .

a

Bereken exact de twee extremen van functie `f` .

b

Bepaal de grootste waarde die de richtingscoëfficiënt van een raaklijn in een punt van de grafiek van `f` kan hebben.

verder | terug