Differentiëren > De product- en de quotiëntregel
123456De product- en de quotiëntregel

Theorie

Voor de afgeleide van een product van twee functies geldt de productregel:
Als `P(x)=f(x)*g(x)` dan is `P'(x)=f'(x)*g(x)+f(x)*g'(x)` .

Deze differentieerregel is niet altijd nodig, vaak kun je haakjes wegwerken.

De productregel gebruik je vaak in combinatie met de voorgaande differentieerregels. Met name in combinatie met de kettingregel.


Voor de afgeleide van een quotiënt van twee functies geldt de quotiëntregel:
Als `Q(x)= (f(x)) / (g(x))` (met `g(x) ≠ 0` ) dan is `Q'(x)= (f'(x)*g(x)-f(x)*g'(x)) /(g(x)) ^2` .

De functie `f` is de teller van de breuk, de functie `g` is de noemer van de breuk.

Deze differentieerregel is niet altijd nodig, soms kun je een deling vereenvoudigen.
De quotiëntregel komt vaak in combinatie met andere differentieerregels voor. Met name in combinatie met de kettingregel.

verder | terug