Differentiëren > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Antwoorden van de opgaven

Opgave T1
a

`f'(x)=48(3x-6)^7`

b

`g'(x)=x/ (sqrt(x^2+1 ))`

c

`h'(x)=4sqrt(2x+1)+(4x)/(sqrt(2x+1))`

d

`j'(x)= (text(-)4 x^2-4) /(x^2-1) ^2`

e

`k'(x)=1/4-1/ (4 x^2)`

f

`l'(x) = (text(-)sqrt(x)-1)/(4x^2)`

Opgave T2
a

min. `f(text(-)0,19 )≈text(-)0,38` en max. `f(0,19 )≈0,38`

b

`A(0, 2/3)`

Opgave T3
a

min. `f(text(-)6 )=text(-)1,25` en max. `f(6 )=1,25`

b

`(text(-)2,92; text(-)0,98)` en `(2,92; 0,98)` .

Opgave T4

Stel A P = x , dan is ook P S = x (gelijkbenige rechthoekige driehoeken!).
De oppervlakte van rechthoek P Q R S is dan A ( x ) = x ( 16 - 2 x ) = 16 x - 2 x 2 .
A ' ( x ) = 16 - 4 x = 0 geeft x = 4 .
De oppervlakte van de rechthoek P Q R S is maximaal als hij 4 bij 8 cm is.

Opgave T5

Noem de basis van de gelijkbenige driehoek `x` , dan zijn de benen elk `10 -1/2x` .
De oppervlakte is dan `A(x)=1/2xsqrt( (10 -1/2x) ^2- (1/2x) ^2)=1/2xsqrt(100 -10 x)` .
`A'(x)=1/2sqrt(100 -10 x )- (2,5 x) / (sqrt(100 -10 x)) =0` geeft `100 -10 x=5 x` en dus `x=6 2/3` .
De zijden zijn dus alle drie `6 2/3` cm.

Opgave A1Raam in puntgevel
Raam in puntgevel
a
b

`h=4-(4b)/10`

c

`A_text(venster)=4b-(4b^2)/10`

d

`10` m2.

Opgave A2Doos met maximaal volume
Doos met maximaal volume
a

`l=100-2x` , `b=100-2x` en `h=x` .

b

`V=4x^3-400x^2+10000x` , maximaal volume bij `h~~16,7` cm.

c

Bereken het volume voor de gevonden hoogte en twee andere hoogtes:
eentje kleiner dan en eentje groter dan de gevonden hoogte.

Opgave A3File
File

Eerst alle eenheden gelijk maken: als `v` in m/s, dan is `R=3/4* ((3,6 v) /10) ^2=0,0972 v^2` .
Noem het aantal auto's per minuut `A` .
Bij elke auto hoort een totale lengte van `4 +R=4 +0,0972 v^2` m.
Daarvoor is een tijd nodig van `t= (4 +0,972 v^2) /v` s.
Per minuut kunnen er dus `A(v)= (3600 v) / (4 +0,972 v^2)` auto's doorstromen.
`A(v)` wil je maximaliseren. `A'(v)= (14400 -349,92 v^2) /((4 +0,0972 v^2)^2) = 0` geeft `v≈6,415` m/s.
De optimale doorstroomsnelheid is dan ongeveer `23` km/h.

verder | terug