Differentiëren > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Testen

Opgave T1

Differentieer.

a

`f(x)=2(3x-6)^8`

b

`g(x)=sqrt(x^2+1 )`

c

`h(x)=4 x sqrt(2x+1 )`

d

`j(x)= (4 x) / (x^2-1)`

e

`k(x)= (x^2+1) / (4 x)`

f

`l(x)= (2 sqrt(x) + 1) / (4x)`

Opgave T2

Gegeven is de functie: `f(x)=text(-) x+root3 (x)`

a

Bereken met behulp van differentiëren de extremen van `f` . Rond af op twee decimalen.

b

De raaklijn aan de grafiek van `f` voor `x=1` snijdt de `y` -as in punt `A` . Bereken exact de coördinaten van `A` .

Opgave T3

Gegeven is de functie: `f(x)= (15 x) / (x^2+36)`

a

Bereken algebraïsch de extremen van `f` .

b

In welke punt(en) is de raaklijn aan de grafiek van `f` evenwijdig met de lijn `y=5/24x-5` ?

Opgave T4

In een gelijkbenige rechthoekige driehoek A B C is A B de basis; A B = 16 cm. In deze driehoek wordt rechthoek P Q R S beschreven, zie figuur.

Bereken de maximale oppervlakte die deze rechthoek kan hebben.

Opgave T5

Hoe lang zijn de zijden van de gelijkbenige driehoek met de grootste oppervlakte die een omtrek heeft van `20` cm?

verder | terug