Werken met e > Het getal e
12345Het getal e

Voorbeeld 2

Bekijk de grafiek van `f(x)=ln(x)` .
Los in twee decimalen nauwkeurig op: `f(x) ≤ 1,5` .

> antwoord

Omdat `ln(x)=\ ^ (text(e)) log(x)` moet ook nu `x>0` .
De verticale asymptoot is `x=0` .

`ln(x) = \ ^ (text(e)) log(x) = 1,5` geeft `x= text(e)^(1,5)` .

Uit de grafiek lees je de oplossing van de ongelijkheid af: `0 < x ≤ text(e)^(1,5)` .
In twee decimalen nauwkeurig `0 lt x le 4,48` .

Opgave 6

Bekijk Voorbeeld 2.

a

Waar in de grafiek van `f(x) = ln(x)` vind je het getal `text(e)` ?

b

Voor welke waarde van `x` is `ln(x) = 5` ? Geef je antwoord exact en in één decimaal nauwkeurig.

c

Los op: `text(-)5 ≤ ln(x) ≤ 5` . Geef benaderingen in drie decimalen nauwkeurig.

verder | terug