Werken met e > Het getal e
12345Het getal e

Voorbeeld 2

Bekijk de grafiek van .
Los in twee decimalen nauwkeurig op: .

> antwoord

Omdat moet ook nu .
De verticale asymptoot is .

geeft .

Uit de grafiek lees je de oplossing van de ongelijkheid af: .
In twee decimalen nauwkeurig .

Opgave 6

Bekijk Voorbeeld 2.

a

Waar in de grafiek van vind je het getal ?

b

Voor welke waarde van is ? Geef je antwoord exact en in één decimaal nauwkeurig.

c

Los op: . Geef benaderingen in drie decimalen nauwkeurig.

verder | terug