Werken met e > Het getal e
12345Het getal e

Verkennen

Opgave V1

In GeoGebra, of Desmos, of met een grafische rekenmachine kun je van een functie de afgeleide in beeld brengen zonder die afgeleide te berekenen.

Breng van de afgeleide in beeld, noem hem .

Maak ook de grafiek van .

a

Wat valt op als je de grafiek van vergelijkt met die van ?

b

Hoe kun je nu de grafiek van verklaren?

c

Welke conclusie trek je? Geldt dit ook voor ? En voor andere exponentiële functies?

d

Geldt dit ook voor ? En voor ?

verder | terug