Werken met e > Het getal e
12345Het getal e

Verkennen

Opgave V1

In GeoGebra, of Desmos, of met een grafische rekenmachine kun je van een functie `f(x)` de afgeleide `f'(x)` in beeld brengen zonder die afgeleide te berekenen.

Breng van `f(x) = 2^x` de afgeleide in beeld, noem hem `g(x)` .

Maak ook de grafiek van `y = (f(x))/(g(x))` .

a

Wat valt op als je de grafiek van `f` vergelijkt met die van `g` ?

b

Hoe kun je nu de grafiek van `y = (f(x))/(g(x))` verklaren?

c

Welke conclusie trek je? Geldt dit ook voor `f(x)=3^x` ? En voor andere exponentiële functies?

d

Geldt dit ook voor `f(x)=x^2` ? En voor `f(x)=x^3` ?

verder | terug