Werken met e > Het getal e
12345Het getal e

Testen

Opgave T1

Gegeven is de functie `f(x) = 4 text(e)^x` .

a

Welke asymptoot heeft de grafiek van deze functie?

b

Bereken met behulp van logaritmen de oplossing van `f(x)=8` .

c

Bepaal de afgeleide van `f` en stel een vergelijking op van de raaklijn aan de grafiek van `f` voor `x=1` .

d

Los op: `f(x) ≥ 6` .

Opgave T2

Voor een bepaalde soort bacteriën geldt de groeifunctie:

`N(t) = 120*text(e)^(0,95t)` .

Hierin is:

  • `N` de hoeveelheid bacteriën

  • `t` de tijd in uren

a

Hoeveel bedraagt de groeifactor per uur?

b

Bereken de groeisnelheid van deze soort bacteriën op `t=0` .

verder | terug