Werken met e > Logaritmische functies
12345Logaritmische functies

Verkennen

Opgave V1

Je ziet hier de grafiek van `f(x)=ln(x)` en zijn afgeleide, gemaakt in GeoGebra.

a

Waarom heeft de grafiek van deze afgeleide bij `x=0` een verticale asymptoot?

b

De grafiek van de afgeleide heeft ook een horizontale asymptoot. Welke?

c

Maak zelf de grafiek van `f(x) = ln(x)` en zijn afgeleide met GeoGebra, Desmos of met een grafische rekenmachine.

d

Kun je een functievoorschrift voor de afgeleide verzinnen?

verder | terug