Werken met e > Logaritmische functies
12345Logaritmische functies

Testen

Opgave T1

Bepaal van de volgende functies de afgeleide en bereken `f'(10)` in twee decimalen nauwkeurig.

a

`f(x)=\ ^3log(x)`

b

`f(x) = 2 ln(11 - x)`

c

`f(x) = 30 ln(x/2)`

Opgave T2

Een gezonde volwassene is ’s morgens langer dan aan het einde van de dag. De Australische wetenschapper D. Burgess heeft dit verschijnsel onderzocht en publiceerde in 1999 de volgende formule voor de lengtefractie `S` :

`S(t) = ln(text(-)0,00216t + 2,7183)`

Hierin is:

  • `t` het aantal uren nadat een persoon is opgestaan

  • `S` de verhouding tussen de lengte `L` van die persoon ten opzichte van zijn lengte `L_0` bij het opstaan

Dus `S = L/(L_0)` .

Meneer Jansen heeft als hij uit bed komt een lengte van `170,0` cm. Ga er van uit dat hij elke dag `16` uur actief is en verder slaapt.

a

Bereken na hoeveel tijd meneer Jansen volgens de formule `2,0` cm korter is geworden. Geef je antwoord in minuten nauwkeurig.

b

Laat met behulp van de afgeleide van `S(t)` zien, dat deze functie dalend is.

verder | terug