Werken met e > Groeimodellen
12345Groeimodellen

Toepassen

Bij het oogsten van koren wordt vaak gewerkt met een combine, of maaidorser. In zo'n maaidorser wordt in twee etappes gedorst: eerst in de dorstrommel en daarna op de zogenaamde "schudder" , waar het graan (de graankorrels) tijdens het doorlopen van een traject uit het stro wordt geschud. De snelheid waarmee de hoeveelheid graan (in kg) in het stro door het schudden afneemt, is recht evenredig met die hoeveelheid zelf:

waarin de afstand tot het begin van de schudder in meters is.

Opgave A1

Bekijk Toepassen .

a

Verklaar de formule in de tekst, met name ook het minteken.

Neem . Dan moet gelden .

b

Toon aan dat de functie hieraan voldoet.

c

Ga uit van een schudder met een totale lengte van  m. Hoeveel procent van de hoeveelheid graan aan het begin van de schudder is aan het einde nog niet uit het stro geschud?

Opgave A2

heet de scheidingsfactor van het proces van schudden zoals beschreven in Toepassen . De scheidingsfactor hangt af van de snelheid (in m/s) van de maaidorser. Er geldt .

a

Verklaar de naam "scheidingsfactor" . Hoeveel procent van het graan wordt niet uit het stro geschud als de maaidorser rijdt met een snelheid van m/s?

b

Is er een snelheid mogelijk waarbij alle graan uit het stro wordt geschud?

verder | terug