Goniometrische functies > Goniometrische functies
12345Goniometrische functies

Verkennen

Opgave V1

Je hebt leren werken met periodieke functies, met name met sinusoïden. Een voorbeeld is de functie

`h_P(t) = 12 + 4 sin(1/2 pi t)`

Hierin is:

  • `t` de tijd in seconden

  • `h` de hoogte van een punt `P` boven de grond in m

a

Lees uit het gegeven functievoorschrift de periode, de evenwichtsstand en de amplitude van de grafiek van `h` af.
Maak vervolgens die grafiek. (Denk om het gebruik van radialen.)

b

Hoe ziet de baan die punt `P` beschrijft er uit?

c

Hoe lang doet `P` over deze baan?

Voor een ander punt `Q` geldt `h_Q(t) = 12 + 4 sin(1/2 pi (t-1))` .

d

Wat is het verschil tussen de banen van `P` en `Q` ?

Voor het hoogteverschil van beide punten geldt `h(t) = h_P(t) - h_Q(t)` .

e

Is `h` ook een sinusoïde?

f

Neem aan dat voor `Q` zou gelden `h_Q(t) = 20 + 5 sin(1/2 pi (t-3))` .

Is `h(t) = h_P(t) - h_Q(t)` dan nog steeds een sinusoïde?

g

Neem aan dat voor `Q` zou gelden `h_Q(t) = 12 + 4 sin(1/3 pi (t-1))` .

Is `h(t) = h_P(t) - h_Q(t)` dan nog steeds een sinusoïde?

verder | terug