Goniometrische functies > Goniometrische functies
12345Goniometrische functies

Testen

Opgave T1

Gegeven is de functie `f(x) = cos(x) - sin(x)` . De grafiek van `f` is een sinusoïde.

a

Geef een formule voor deze sinusoïde met benaderingen in twee decimalen nauwkeurig.

b

Bereken algebraïsch de nulpunten van `f` .

c

Beredeneer de extremen van `f` .

d

Los algebraïsch op: `f(x) ≥ 1` .

Opgave T2

De grafiek van `y = cos^2(x)` is een sinusoïde. Schrijf de formule in de vorm `y = a cos(b(x+c)) + d` .

verder | terug