Goniometrische functies > Goniometrische formules
12345Goniometrische formules

Voorbeeld 2

Laat zien, dat `f(x) = sin(x) + sin(x - 1/3 pi)` een sinusoïde is.
Stel een bijpassende formule op in twee decimalen nauwkeurig.

> antwoord

Eerst gebruik je de somformule `sin(α-β)=sin(α)*cos(β)-cos(α)*sin(β)` .

Dat geeft `sin(x - 1/3 pi) = sin(x)*cos(1/3 pi) - cos(x)*sin(1/3 pi)` en dus:
`f(x) = sin(x) + 1/2 sin(x) - 1/2 sqrt(3) cos(x) = ` `1 1/2 sin(x) - 1/2 sqrt(3) cos(x)` .

Vervolgens gebruik je `a*sin(x) + b*cos(x) = sqrt(a^2+b^2) sin(x+beta)` waarin `tan(beta) = b/a` .

Dat geeft `f(x) ~~ 1,73 sin(x - 0,52)` .

Opgave 7

In Voorbeeld 2 wordt de functie `f(x) = sin(x) + sin(x - 1/3 pi)` als sinusoïde geschreven.

a

Laat zelf zien, dat `f(x) ~~ 1,73 sin(x - 0,52)` .

De vergelijking `sin(x) + sin(x - 1/3 pi) = 1` kun je in deze vorm niet algebraïsch oplossen.
Maar door het schrijven van het functievoorschrift als sinusoïde kan dit wel.

b

Los deze vergelijking op voor `0 le x le 2pi` .

verder | terug