Goniometrische functies > Goniometrische formules
12345Goniometrische formules

Verkennen

Opgave V1

Om eigenschappen van sinus, cosinus en tangens af te leiden moet je kijken naar hun definities in de eenheidscirkel:

`sin(α)=y_P`
`cos(α)=x_P`
`tan(α)= (y_P) / (x_P)`

Hier zie je `α` en `text(-) α` in één figuur.

a

Leg uit waarom `cos(text(-) α)=cos(α)` .

b

Welk verband is er tussen `sin(α)` en `sin(text(-) α)` ?

c

Kun je nog meer van dit soort symmetrieformules afleiden?

d

Denk ook eens aan de stelling van Pythagoras. Kun je iets zeggen over `sin^2(α)+ cos^2(α)` ?

verder | terug