Goniometrische functies > Goniometrische formules
12345Goniometrische formules

Testen

Opgave T1

Gegeven is de functie `f(x) = cos(2x) - sin^2(x)` op `[text(-)pi, pi]` . De grafiek van `f` is een sinusoïde.

a

Toon dat aan.

b

Bereken algebraïsch de nulpunten van `f` .

c

Beredeneer de extremen van `f` .

Opgave T2

Bekijk de grafiek van de functie `f` met voorschrift `f(x) = tan(x - pi) + 1` op `[0, 2pi]` .

a

Bereken algebraïsch de nulpunten van deze grafiek.

b

Welke asymptoten heeft de grafiek van `f` ?

c

Los op: `f(x) le 2` .

verder | terug