Goniometrische functies > Differentiëren van goniometrische functies
12345Differentiëren van goniometrische functies

Inleiding

Klik eerst op het plaatje waar jouw opleiding op staat. Je krijgt dan een aan die opleiding aangepaste Verkenopdracht en aangepaste toepassingen.


Je leert in dit onderwerp:

  • de afgeleide van een sinusoïde bepalen;

  • de differentieerregels toepassen op functies waarin sinus, cosinus of tangens voorkomen.

Voorkennis:

  • werken met goniometrische functies en bijpassende vergelijkingen oplossen;

  • werken met de functie `y=tan(x)` ;

  • differentiëren met behulp van alle differentieerregels en dit toepassen op het berekenen van hellingen en extremen.

verder | terug