Goniometrische functies > Differentiëren van goniometrische functies
12345Differentiëren van goniometrische functies

Voorbeeld 2

Gegeven is de functie `f(x)= text(-)10 +20 sin(0,1 πx - 0,2 π)` met domein `[text(-)10 , 10 ]` .
Stel m.b.v. differentiëren een vergelijking op van de raaklijn aan de grafiek van `f` voor `x=0` .

> antwoord

`f'(x)=20 cos(0,1 πx-0,2 π)*0,1 π=` `2 πcos(0,1 πx-0,2 π)` .

Daaruit volgt: `f'(0 )=2 πcos(text(-)0,2 π)≈5,08` .
Verder is: `f(0 )=text(-)10 +20 sin(text(-)0,2 π)≈21,76` .

De vergelijking van de raaklijn wordt bij benadering: `y=5,08 x-21,76` .

Opgave 5

Bekijk Voorbeeld 2.

Stel zelf de vergelijking van de raaklijn aan de grafiek van `f` voor `x=0` op.

Opgave 6

Bekijk het Voorbeeld 2. Je ziet daar hoe de vergelijking van de raaklijn aan een sinusoïde wordt opgesteld. Differentieer nu de volgende functies en stel een vergelijking op van de raaklijn voor `x = 0` .

a

`f(x) = 20 sin(440pi x)`

b

`f(x) = tan(x)`

verder | terug