Goniometrische functies > Differentiëren van goniometrische functies
12345Differentiëren van goniometrische functies

Verkennen

Opgave V1

Je ziet hier de grafiek van `f(x)=sin(x)` en een bijpassende hellinggrafiek.

a

Ga na dat die blauwe grafiek inderdaad de hellinggrafiek van `f` is.

b

Welke afgeleide heeft `f(x)=sin(x)` , denk je?

c

Welke afgeleide heeft `f(x)=cos(x)` , denk je?

verder | terug