Goniometrische functies > Differentiëren van goniometrische functies
12345Differentiëren van goniometrische functies

Testen

Opgave T1

Je doorloopt in een bepaald reuzenrad een cirkelbaan waarbij geldt `h(t) = 10 - 8 cos((pi)/4 t)` , met:

  • `h` de hoogte boven de begane grond in m;

  • `t` de tijd in seconden.

a

Je vertrekt op `t=0` . Hoe snel gaat de hoogteverandering op dat moment?

b

Hoe snel gaat de hoogteverandering als je een kwart cirkel hebt doorlopen?

Opgave T2

Gegeven is de functie `f(x) = x + 2 sin(x)` op het domein `[0, 2pi]` .

a

Bereken algebraïsch de extremen van `f` .

b

Stel vergelijkingen op van de rechte lijnen `l` en `m` die de grafiek van `f` raken en evenwijdig zijn aan de lijn met vergelijking `y = x` .

verder | terug