Goniometrische functies > Harmonische trilling
12345Harmonische trilling

Testen

Opgave T1

Een puntmassa beweegt onder invloed van twee zuiver harmonische trillingen. Leg uit in welk van de volgende gevallen de puntmassa zelf ook zuiver harmonisch trilt. Bepaal in die gevallen de frequentie en de amplitude van de trilling.

a

`u_1 = 5 sin(t)` en `u_2 = 10 + 5 sin(t + 2)`

b

`u_1 = 5 sin(t)` en `u_2 = 10 + 5 sin(2t)`

c

`u_1 = 5 sin(220pi t)` en `u_2 = 10 + 3 sin(220pi t)`

verder | terug