Goniometrische functies > Harmonische trilling
12345Harmonische trilling

Voorbeeld 2

Gegeven de twee harmonische trillingen `u_1` en `u_2` door `u_1 =sin(t)` en `u_2 =sin(2 t)` .
Beide trillingen hebben verschillende periodes, dus `u=u_1 +u_2` is geen harmonische trilling.
Hoe groot is de periode van `u(t)` ?

> antwoord

Omdat de periodes verschillen heeft `u` niet de gedaante van een sinusoïde.
Maar `u(t)` is wel periodiek. Omdat `sin(t)` zich herhaalt met een periode van `2 π` en `sin(2 t)` met een periode van `π` , past de trillingstijd van de `sin(2 t)` precies twee keer in die van `sin(t)` . De periode is daarom `2 π` .
(In het algemeen is in een dergelijk geval de periode het kleinste gemeenschappelijke veelvoud van beide afzonderlijke periodes.)

Opgave 6

Bekijk de twee harmonische trillingen in Voorbeeld 2.
Hun som is geen harmonische trilling.

a

Waarom niet?

Neem nu `u_1(t) = sin(3t)` en `u_2(t) = sin(4t)` .

b

De grafiek van `u(t) = u_1(t) + u_2(t)` is geen harmonische trilling, maar wel periodiek.
Hoe leid je de periode van `u` af uit die van `u_1` en die van `u_2` ?

verder | terug