Goniometrische functies > Harmonische trilling
12345Harmonische trilling

Theorie

Een harmonische trilling is een periodieke beweging die wordt beschreven door een sinusoïde. Een goed voorbeeld is een veer met een gewichtje er aan wat in trilling wordt gebracht. De uitwijking `u` (in m) uit de evenwichtsstand is een functie van de tijd `t` (in s):

`u(t)=Asin( (2 π) /p*t)` met:

  • amplitude (maximale uitwijking) `A`

  • periode of trillingstijd (de tijdsduur van één trilling) `p`

  • frequentie (aantal trillingen per s) `f=1/p`

Tel je twee harmonische trillingen bij elkaar op, dan zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Als beide sinusoïden dezelfde periode hebben, is hun som ook een sinusoïde: de som van twee harmonische trillingen met dezelfde periode is weer een harmonische trilling. Zie Voorbeeld 1.

  • Als beide sinusoïden verschillende periodes hebben, is hun som geen sinusoïde: de som van twee harmonische trillingen is geen zuiver harmonische trilling, maar wel een periodiek verschijnsel. Zie Voorbeeld 2.

verder | terug