Lineaire verbanden > Lineaire functies
12345Lineaire functies

Inleiding

Klik eerst op het plaatje waar jouw opleiding op staat. Je krijgt dan een aan die opleiding aangepaste Verkenopdracht en aangepaste toepassingen.


Je leert in dit onderwerp:

  • een lineair verband tussen twee variabelen herkennen;

  • bij een (in woorden beschreven) lineaire functie een passende formule opstellen en daarbij de notatie `f(x) = ...` gebruiken;

  • de grafiek van een lineaire functie tekenen en daarbij het begrip hellingsgetal (richtingscoëfficiënt) gebruiken;

  • berekeningen met lineaire functies uitvoeren.

Voorkennis:

  • het begrip functie als een formule van de vorm `y = ...` ;

  • grafieken tekenen bij functies;

  • werken met eenvoudige lineaire verbanden.

verder | terug