Lineaire verbanden > Lineaire functies
12345Lineaire functies

Toepassen

De kosten voor het verbruik van elektriciteit bedragen bij een bepaalde leverancier € 0,20 per kWh (kiloWattuur) en een vast bedrag van € 280,00 per jaar.

Hierbij past de formule `K=0,20 *a + 280` waarin `a` het jaarverbruik (in kWh) en `K` de jaarlijkse kosten zijn.

Je ziet dat de jaarkosten niet recht evenredig zijn met het verbruik `a` .

Met deze formule kun je de jaarkosten berekenen als je het verbruik weet. Maar omgekeerd kun je ook je verbruik berekenen als je de jaarkosten weet.

Opgave A1

Bekijk de formule voor de jaarlijkse kosten `K` voor het verbruik van `a` kWh elektriciteit.

a

Waarom is `K` niet recht evenredig met `a` ?

b

Bereken de jaarkosten voor elektriciteit in deze regio als je `2500` kWh verbruikt in een jaar.

c

Je wilt de kosten voor elektriciteit beperken tot € 500,00. Hoeveel kWh kun je daarvoor in een jaar verbruiken?

Opgave A2

Bij een andere aanbieder van elektriciteit zijn de jaarlijkse kosten `K` voor het verbruik € 0,16 per kWh met een vastrecht van € 310,00 per jaar.

a

Welke formule geldt voor `K` als functie van `a` , als `a` het jaarverbruik in kWh voorstelt?

b

Met hoeveel neemt `K` toe als `a` met `1` kWh toeneemt?

c

Hoeveel betaal je bij deze aanbieder als je geen elektra verbruikt, maar wel een aansluiting hebt?

d

Een huishouden verbruikt in een bepaald jaar `2950` kWh elektriciteit. Hoeveel moeten ze dat jaar betalen?

e

Voor welke waarde van `a` geldt: `K(a)=800` ? Licht je antwoord toe.

Opgave A3

Je vergelijkt de twee aanbieders van elektriciteit met elkaar.

a

Met welke vergelijking kun je berekenen voor welke waarde van `a` beide even duur zijn?

b

Los deze vergelijking op.

c

Bij welk verbruik heb je liever de tweede aanbieder die hogere vaste kosten per jaar heeft?

verder | terug