Lineaire verbanden > Lineaire functies
12345Lineaire functies

Toepassen

De Pt100 is een veelvoorkomende sensor die gebruikt wordt in de meet- en regeltechniek om temperaturen te meten. Het is een weerstandsthermometer waarin een platinadraad zit. De elektrische weerstand van de draad neemt toe als de temperatuur toeneemt. Er geldt:

.

Hierin is:

  • de weerstand in Ohm bij  °C

  • de weerstand in Ohm bij  °C

  • de temperatuur in °C

  • een constante afhankelijk van het soort materiaal

Voor platina is .

De beginweerstand Ohm. Hiermee kun je een lineaire functie voor opstellen en daar een grafiek bij maken en mee rekenen.

Opgave A1

Bekijk de gegevens over de Pt100 in Toepassen .

a

Welke formule kun je opstellen voor afhankelijk van ? Is recht evenredig met ?

b

Teken een grafiek bij de gevonden formule.

c

Bereken de weerstand bij een gemeten temperatuur van  °C.

d

De weerstand in de Pt100 is opgelopen tot Ohm. Welke temperatuur geeft de meter aan?

Opgave A2

In situaties waarin nauwkeuriger metingen vereist zijn, wordt bijvoorbeeld de Pt500 gebruikt. Nu is Ohm bij  °C.

a

Welke formule kun je nu opstellen voor afhankelijk van ?

c

Bereken de weerstand in de Pt500 bij een gemeten temperatuur van  °C.

c

Waarom wordt de Pt500 voor nauwkeuriger metingen gebruikt dan de Pt100?

verder | terug