Lineaire verbanden > Lineaire functies
12345Lineaire functies

Verkennen

Opgave V1

De Pt100 is een veelvoorkomende sensor die gebruikt wordt in de meet- en regeltechniek om temperaturen te meten. Het is een weerstandsthermometer waarin een platinadraad zit. De elektrische weerstand van de draad neemt toe als de temperatuur toeneemt. Er geldt:

.

Hierin is:

  • de weerstand in Ohm bij  °C

  • de weerstand in Ohm bij  °C

  • de temperatuur in °C

  • een constante afhankelijk van het soort materiaal

Voor platina is . Verder is  Ohm.

a

Schrijf een formule voor afhankelijk van op en teken de bijbehorende grafiek.

b

De weerstand in de Pt100 is op zeker moment  Ohm.
Welke temperatuur geeft de meter weer?

verder | terug