Lineaire verbanden > Lineaire functies
12345Lineaire functies

Verkennen

Opgave V1

De kosten voor het verbruik van leidingwater bedragen in een bepaalde regio € 1,25 per m3 en een vast bedrag van € 65,00 per jaar.

a

Welke formule past bij de jaarlijkse kosten afhankelijk van het verbruikte aantal in m3 water per jaar?

b

Maak een grafiek van als functie van .

c

In Nederland wordt per persoon gemiddeld ongeveer liter water per dag gebruikt. Zullen er huishoudens van vier personen in deze regio zijn, die meer dan € 1000,00 per jaar aan water kwijt zijn?

verder | terug