Lineaire verbanden > Lineaire functies
12345Lineaire functies

Theorie

Als een lineaire functie is van heeft de bijbehorende formule de vorm , waar:

  • het hellingsgetal, dus de toe- of afname per stap van , is;

  • het begingetal, de uitkomst bij , is.

De grafiek bij zo'n lineair verband is een rechte lijn door . Als je de waarde van daarna met ophoogt, neem de uitkomst met toe. Het hellingsgetal wordt ook wel de richtingscoëfficiënt genoemd, want dit getal bepaalt de richting van de grafiek.

Soms geef je zo'n lineaire functie de naam en schrijf je .

In de applet kun je de parameters en variëren en bekijken hoe de grafiek er dan uitziet.

Als gaat de lijn door de oorsprong van het assenstelsel. De formule heeft dan de vorm . Je zegt in dat geval dat recht evenredig is met .

verder | terug