Lineaire verbanden > Lineaire verbanden
12345Lineaire verbanden

Verkennen

Opgave V1

Je wilt `10` kg zwavelzuur maken met een gehalte van `60` m% (massaprocent).
Je beschikt over voldoende zwavelzuur van `90` m% en van `50` m%. Hoeveel kg moet je van elk van deze twee oplossingen nemen voor de oplossing die je maken wilt?

Een mogelijke aanpak is het invoeren van variabelen. Bijvoorbeeld `x` voor het aantal kg zwavelzuur van `90` m% en `y` voor het aantal kg zwavelzuur van `50` m%.

a

Waarom moet nu gelden `x + y = 10` ?

b

Waarom moet ook gelden `0,90x + 0,50y = 6` ?

verder | terug