Lineaire verbanden > Lineaire verbanden
12345Lineaire verbanden

Inleiding

Klik eerst op het plaatje waar jouw opleiding op staat. Je krijgt dan een aan die opleiding aangepaste Verkenopdracht en aangepaste toepassingen.


Je leert in dit onderwerp:

  • een lineair verband tussen twee variabelen herkennen;

  • bij een in woorden beschreven lineair verband een passende formule opstellen;

  • grafieken tekenen bij lineaire verbanden in het algemeen;

  • lineaire formules herleiden naar lineaire functies.

Voorkennis:

  • grafieken tekenen bij lineaire functies;

  • werken met lineaire functies.

verder | terug