Lineaire verbanden > Lineaire verbanden
12345Lineaire verbanden

Testen

Opgave T1

Teken de grafieken van de volgende lineaire vergelijkingen en bepaal als dat mogelijk is de richtingscoëfficiënt.

a

`5 x+2 y=10`

b

`text(-)2 x+5 y=7`

c

`x=4`

d

`4 -2 y=0`

Opgave T2

In een bak zitten `1000` pakjes. In een aantal van die pakjes zit een cadeautje van € 9,00, in de overige zit een cadeautje ter waarde van € 1,00. Het totale bedrag aan cadeautjes in de bak is € 3000,00.
"De vraag is: Hoeveel pakjes met een cadeautje van € 9,00 zitten er in de bak?"

a

Stel twee lineaire vergelijkingen op om dit probleem op te lossen.

b

Maak grafieken bij deze vergelijkingen.

c

Bepaal de oplossing van het probleem.

verder | terug