Lineaire verbanden > Lineaire verbanden
12345Lineaire verbanden

Theorie

Een vergelijking van de vorm `ax+by=c` beschrijft een lineair verband tussen twee variabelen. De grafiek ervan is een rechte lijn.

Je kunt die grafiek tekenen door twee punten van deze lijn te bepalen.

Lineaire vergelijkingen met twee variabelen zoals `ax+by=c` kun je herleiden naar een lineaire functie als `b≠0` .
Zo is `2 x+3 y=6` te schrijven als `y=text(-)2/3x+2`
Dit is een lineaire functie met begingetal `2` en hellingsgetal  `text(-)2/3` .

Je kunt hem ook schrijven als `f(x) = text(-)2/3x+2` .

Bijzondere gevallen:

  • `a=0` : de vergelijking heeft dan de vorm `by=c` en is te herleiden tot `y=c/b` .
    Dit is een lineaire functie met hellingsgetal `0` .

  • `b=0` : de vergelijking heeft dan de vorm `ax=c` en is te herleiden tot `x=c/a` .
    Dit is geen lineaire functie; er is geen hellingsgetal. De grafiek is een verticale lijn evenwijdig aan de `y` -as.

verder | terug