Lineaire verbanden > Stelsels vergelijkingen
12345Stelsels vergelijkingen

Voorbeeld 1

Los dit stelsel met behulp van substitutie op.

> antwoord

De vergelijking kun je schrijven als . In de andere vergelijking kun je nu vervangen door . Dat heet substitutie. Je krijgt dan: .

Deze vergelijking heeft alleen als onbekende. Het stelsel is dus op te lossen: . Er zaten dus kinderen in de zaal.

Opgave 3

Gegeven is het stelsel van vergelijkingen:

a

Druk in de eerste vergelijking uit in .

b

Vul de gevonden uitdrukking voor in de tweede vergelijking in. Welke vergelijking in ontstaat nu?

c

Los de vergelijking die je bij b hebt gevonden op.

d

Bepaal bij de gevonden waarde voor de bijbehorende waarde voor . Schrijf je oplossing nu volledig op en laat zien hoe je die kunt controleren.

e

Je kunt dit stelsel van vergelijkingen ook oplossen door uit te drukken in . Los ook op die manier het stelsel op.

Opgave 4

Los het stelsel van vergelijkingen door middel van substitutie op.

verder | terug